Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Ayah dan Bunda

Alhamdulillahirabbil’alamin, Allahu Akbar!

Allah subhanahuwata’ala telah memberikan kita kenikmatan menjadi negara yang merdeka. Republik Indonesia telah merdeka selama 74 Tahun.

Lentera Insan mengisi peringatan kemerdekaan dengan melaksanakan upacara bendera dan perlombaan yang dapat membangkitkan semangat kemerdekaan dan mempererat hubungan seluruh warga Lentera Insan.


Mari terus semangat untuk menngisi kemerdekaan bangsa ini. Merdeka! Allahu Akbar!


 img-1566875139.jpg